Stalo se

21.10.2014

Přednáška na téma Bezvýkopové technologie

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství připravuje přednášku odborníka z praxe na téma “Bezvýkopové technologie”. Kdo: Ing. Karel Franczyk, Ph.D. Kdy: úterý 21. října 2014 Čas: 9:45 – 10:45 Kde: LPOB 201 (Fakulta stavební, VŠB-TUO)

30.9.2014

Přednáška na téma Projektování tunelů – výkresová dokumentace

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství připravuje přednášku odborníka z praxe na téma “Projektování tunelů – výkresová dokumentace”. Kdo: Tomáš Urbánek Kdy: úterý 30. září 2014 Čas: 15:00 – 16:45 Kde: LPOC 109 (Fakulta stavební, VŠB-TUO)

15.10.2014

Exkurze na silniční tunel Neumarkt v Rakousku

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství připravuje dvoudenní odbornou exkurzi na silniční tunel Neumarkt v Rakousku. Bližší informace k exkurzi budou poskytnuty e-mailem. !!!Přihlásit se mohou pouze studenti, kteří mají zájem jet na obě dvoudenní exkurze současně (s exkurzí na železniční …

13.10.2014

Exkurze na železniční tunely Jižních Čech

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství připravuje dvoudenní odbornou exkurzi na železniční tunely Jižních Čech. Bližší informace k exkurzi budou poskytnuty e-mailem. !!!Přihlásit se mohou pouze studenti, kteří mají zájem jet na obě dvoudenní exkurze současně (společně s exkurzí na tunel …

23.9.2014

Exkurze na vodní dílo Šance

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství připravuje pro studenty Geotechniky jednodenní odbornou exkurzi na vodní dílo Šance. Bližší informace k exkurzi budou poskytnuty e-mailem. Kdy: 23. září 2014 Kapacita: 40 studentů Přihlášky přijímá: Ing. Tomáš Petřík, Ph.D. (LPOC315)

10.9.2014

Pracovní stáže ve firmě Arcadis

V rámci projektu “Inovace studijního oboru Geotechnika” mohou studenti FAST (VŠB – TUO) realizovat pracovní stáž ve firmě ARCADIS Geotechnika a.s. Pracovní stáže budou zaměřeny na ražbu nových slovenských tunelů. Pro bližší informace kontaktujte doc. RNDr. Evu Hrubešovou, Ph.D.

15.10.2014

Pracovní stáže na období prázdnin 2014

V rámci projektu “Inovace studijního oboru Geotechnika” mohou studenti FAST (VŠB – TUO) realizovat pracovní stáže u spolupracujících firem (po domluvě i u jiných firem). Tyto pracovní stáže jsou bezplatné, ale studentovi je možno hradit dopravu, ubytování a příspěvek na …

24.4.2014

Přednáška na téma Stavební jámy

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství připravuje přednášku odborníka z praxe na téma “Stavební jámy”. Kdo: Ing. Pavel Vacek Kdy: úterý 24. dubna 2014 Čas: 9:00 – 11:30 Kde: LPOH 109 (Fakulta stavební, VŠB-TUO)

15.11.2014

Jak získát střelmistrovský průkaz?

Bližší informace pro studenty a absolventy studijního oboru Geotechnika na FAST VŠB-TU Ostrava potřebné k získání střelmistrovského průkazu můžete naleznout zde  

1.5.2014

Nabídka stáže ve firmě ARCADIS Geotechnika a.s.

Pro studenty oboru Geotechnika VŠB-TUO nabízí ostravská pobočka firma ARCADIS Geotechnika a.s. absolvování pracovní stáže se zaměřením na geotechnické problémy. V případě zájmu, kontaktujte doc. RNDr. Hrubešovou Evu, Ph.D. (v kanceláři LPOC309/2).

25.4.2014

Exkurze do Českosaského Švýcarska

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství připravuje dvoudenní odbornou exkurzi na monitoring a sanaci skalních stěn v Českosaském Švýcarsku. Kdy: 24. až 25. dubna 2014 Kapacita: 40 studentů Přihlášky přijímá: Ing. Tomáš Petřík (LPOC315)

27.3.2014

Přednáška na téma těsnění horninového masívu metodou tlakové injektáže

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství připravuje přednášku odborníka z praxe na téma “Těsnění horninového masívu metodou tlakové injektáže”. Kdo: Ing. Jiří Hájovský, CSc. Kdy: čtvrtek 27. března 2014 Čas: 9:45 – 11:15 Kde: LPOI 205 (Fakulta stavební, VŠB-TUO) plakatek-Hajovsky-přednáška

20.3.2014

Přednáška na téma úprava zemin pojivy – současná praxe

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství připravuje přednášku odborníka z praxe na téma “Úprava zemin pojivy – současná praxe”. Kdo: doc. RNDr. František Kresta, Ph.D. Kdy: čtvrtek 20. března 2014 Čas: 9:45 – 11:15 Kde: LPOI 205 (Fakulta stavební, VŠB-TUO) plakatek-kresta-přednáška

6.3.2014

Den Geotechniky 2014

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství pořádá 6. března 2014 Den geotechniky pro studenty 1. a 2. ročníku bakalářského studia. Na akci budou studenti seznámeni s obsahem studijního oboru Geotechnika. O uplatnění v oboru budou přednášet i zástupci z řad firem. …

25.2.2014

Přednáška na téma speciální metody ražení podzemních děl

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství připravuje přednášku odborníka z praxe na téma “Speciální metody ražení podzemních děl”. Kdo: Ing. Karel Franczyk, Ph.D. Kdy: úterý 25. února 2014 Čas: 9:00 – 10:45 Kde: LPOC 313 (Fakulta stavební, VŠB-TUO) plakatek-Franczyk

4.3.2014

Přednáška na téma výstavba tunelů v severských zemích

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství připravuje přednášku odborníka z praxe na téma “Výstavba tunelů v severských zemích”. Kdo: Ing. Pavel Čeliš, Ph.D. Kdy: úterý 4. března 2014 Čas: 9:00 – 10:45 Kde: LPOC 313 (Fakulta stavební, VŠB-TUO) plakatek-čeliš-přednáška

10.12.2013

Přednáška na téma Hloubení svislých důlních děl

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství připravuje přednášku odborníka z praxe na téma “Výstavba tunelového komplexu Blanka”. Kdo: Ing. Tomáš Hovjacký Kdy: úterý 10. prosince 2013 Čas: 13:00 – 14:30 Kde: LPOB 301 (Fakulta stavební, VŠB-TUO)

15.11.2014

Zapůjčení odborné literatury

V rámci projektu „Inovace studijního oboru Geotechnika“ byla zakoupena odborná literatura. Odborné knihy je možné si zapůjčit v knihovně katedry Geotechniky a podzemního stavitelství, kterou najdete v laboratořích geotechniky (Ivo Knápek, LPOC 110). K zapůjčení jsou dostupné tyto tituly vždy …

21.11.2013

Přednáška na téma problematika odvalů ostravských kamenouhelných dolů

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství připravuje přednášku odborníka z praxe na téma “Problematika odvalů ostravských kamenouhelných dolů”. Kdo: Ing. Jiří Hájovský, CSc. (SG – Geoinženýring s.r.o.) Kdy: čtvrtek 21. listopadu 2013 Čas: 11:30 – 13:00 Kde: LPOB301 (Fakulta stavební, VŠB-TUO) …

29.11.2013

Exkurze na důl ČSM

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství připravuje jednodenní odbornou exkurzi na důl ČSM. Kdy: v týdnu 25. až 29. listopadu 2013 (termín bude upřesněn) Kapacita: 20 studentů Přihlášky přijímá: Ing. Martin Stolárik, Ph.D. (LPOC315) plakát

7.10.2013 - 11.10.2013

Clonový odstřel na povrchovém lomu Kotouč Štramberk

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství připravuje exkurzi na clonový odstřel na povrchovém lomu Kotouč Štramberkve dne 18. 10. 2013. Předběžný program 7:30 zahájení exkurze u vrátnice lomu 8:00 – 10:30 prohlídka nabíjecích prací 11:00 clonový odstřel 11:30 prohlídka lomu po …

22.10.2013

Exkurze Polsko

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství připravuje ve dnech 22. 10. – 25. 10. 2013 zahraniční exkurzi do Polska.

18.9.2013

Nabídka stáže ve firmě GEOENGINEERING, spol. s r.o.

Pro studenty geotechniky VŠB-TUO nabízí firma GEOENGINEERING v období prázdnin pracovní stáže. V případě zajmu kontaktujte Ing. Pavla Šípka (pavel.sipek@geoengineering.cz) a Ing. Radomíru Uhrovou (v kanceláři LPOC315).

30.9.2013 - 2.10.2013

Odborná exkurze

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství připravuje ve dnech 30. 9. – 2. 10. 2013 odbornou exkurzi na jižní Moravu na téma: Problematika geofyzikálních měření s ohledem na geotechnickou praxi, uranové hornictví a krasové oblasti Kapacita na exkurzi je omezena pro …

15.5.2013

Přednáška na téma Hlubinné zakládání

Ve středu 15. května 2013 od 15:00 do 17:30 proběhne na LPOH109 přednáška zahraničního odborníka prof. Ing. Jozef Hulla, DrSc. na téma: Hlubinné zakládání.

8.4.2013

Přednáška na téma mikrotunelování

V pondělí 8. dubna 2013 od 9:00 do 12:15 proběhne na LPOC315 přednáška odborníka z praxe Ing. Ing. Karla Franczyka, Ph.d. na téma: Mikrotunelování.

26.2.2013

Přednáška na téma Geotechnická rizika

Ve úterý 26.2. 2013 od 10:45 do 12:15 proběhne na LPOC 109 přednáška odborníka z praxe doc. Ing. Rozsypala Alexandra, CSc. Téma přednášky: Geotechnická rizika.  

5.3.2013

Den Geotechniky

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství pořádá 5. března 2013 Den geotechniky pro studenty 1. a 2. ročníku bakalářského studia. Na akci budou studenti seznámeni s obsahem studijního oboru Geotechnika. O uplatnění v oboru budou přednášet i zástupci z řad firem. …

17.4.2013 - 18.4.2013

Dvoudenní exkurze na důl Jeroným

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství chystá v půlce dubna dvoudenní exkurzi spojenou s historií hornictví v Čechách. Tato exkurze je zaměřená pro studenty geotechnických oborů, přednostně pro studenty 3. ročníku oboru Geotechnika a studenty vyšších ročníků, kteří ještě nebyli na …

4.3.2013 - 6.3.2013

Exkurze na komplex vodní jámy Jeremenko

V půlce dubna (12. nebo 19.) je předpokládaná exkurze na komplex vodní jámy Jeremenko. Počet studentů na tuto akci je omezený. Další informace budou ještě upřesněny. Zájemci z řad studentů nechť se hlásí u Ing. Martina Stolárika Ph.D. na LPOC …

16.11.2012

Dvoudenní exkurze

V rámci projektu OPVK „Inovace studijního oboru Geotechniky“  je pro studenty Geotechniky pořádána dvoudenní exkurze na Slovensko ve dnech 15. a 16. listopadu 2012. Studentům bude hrazena doprava, ubytování a strava. Předpokládaný program: – Trasa R1 od Nitry po Tekovské …

3.9.2012 - 28.9.2012

Dvoudenní zahraniční konference

Akademičtí pracovníci katedry Geotechniky a Podzemního stavitelství a studenti se zúčastnili v rámci projektu “Inovace studijního oboru Geotechnika “ reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 dvoudenní zahraniční konference Geotechnika 2012.