Publikace

15.11.2013

Zapůjčení odborné literatury

V rámci projektu „Inovace studijního oboru Geotechnika“ byla zakoupena odborná literatura. Odborné knihy je možné si zapůjčit v knihovně katedry Geotechniky a podzemního stavitelství, kterou najdete v laboratořích geotechniky (Ivo Knápek, LPOC 110). K zapůjčení jsou dostupné tyto tituly vždy …