Úprava vlastností hornin a zemin

Doporučená literatura:

BELL,F.G. (1993): Engineering Treatment of Soils. E&FN Spon

MOSELEY,M.P., KIRSCH,K.(2004): Ground Improvement. 2nd editon, Spon Press

V českém jazyce zatím neexistuje publikace k odbornému předmětu Úprava vlastností hornin a zemin.