Modelování v geotechnice

Povinná literatura:

HRUBEŠOVÁ, E. Modelování v geotechnice. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2014. [online] Dostupné z: http://fast10.vsb.cz/hrubesova

POTTS, D., M., ZDRAVKOVIČ, L. Finite Element Analysis in Geotechnical Engineering. London: Thomas Telford, 1999. ISBN 978-0-7277-2753-4.

HERLE, I. Základy matematického modelování v geomechanice. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-24-60745-X.

Doporučená literatura

BULL, J.W. Numerical Analysis and Modeling in Geomechanics. New York: Spon Press, 2003. ISBN 0-415-24328-9.

ZAMAN M.; GIODA, Z.; BOOKER J. Modeling in Geomechanics. Wiley 2000. ISBN: 978-0-471-49218-4.