Modelování v geotechnice

Cílem předmětu je:

– vytvoření představy o metodách modelování, srovnání jednotlivých metod z hlediska aplikované matematické metody, nároků na vstupní data i z hlediska vhodnosti jejich aplikace pro určité typy geotechnických úloh

– analýza vstupních dat modelu, okrajových a počátečních podmínek

– aplikace různých specializovaných softwarových systémů

– analýza výsledků modelování