Geotechnický monitoring

Cílem předmětu je:

– seznámit se s obsahem pojmu geotechnický monitoring

– formulovat základní obecné principy cílů a metod geotechnického monitoringu

– charakterizovat jednotlivé metody a postupy geotechnických měření, komparace jednotlivých typů metod

– formulovat a diskutovat návrhy geotechnického monitoringu pro jednotlivé typy geotechnických a podzemních staveb

-analýza možností vyhodnocení výsledků geotechnického monitoring