Geodetická měření v podzemním stavitelství

Podklady pro přednášky předmětu Geodetická měření v podzemním stavitelství

Základní informace

Historie