INSET s.r.o.

Společnost INSET s.r.o. se od roku 1991 profiluje jako spolehlivý a operativní partner investorů, projektových organizací a dodavatelů staveb.

Sídlo společnosti je v Praze, divize a pracoviště má po celé České republice a v Slovenské republice. Divize jsou v Ostravě, Brně a Plzni, pracoviště v Liberci a České Lípě. Ve Slovenské republice má společnost Organizační složku podniku zahraniční osoby se sídlem v Žilině.

V současné době ve společnosti pracují desítky odborníků, kteří jsou zárukou stability a vysoké technické úrovně prací a poskytovaných služeb. Vysoká odbornost zaměstnanců umožňuje využití nejnovějších poznatků z oboru, vlastní vývoj přístrojů, hardwaru a softwaru.

Společnost má certifikován systém řízení kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009, systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO řady 14001:2005 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 18001:2008.

Od roku 1999 vznikla v rámci společnosti Technická zkušebna INSET CZ, akreditovaná pod číslem 1242 Českým institutem pro akreditaci o.p.s. dle mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17 025. Činnost laboratoře je zaměřená na zkoušení stavebních konstrukcí, objektů a přírodních výtvorů in situ, včetně měření fyzikálních veličin vztahujících se k ochraně veřejného zdraví ( hluk, vibrace).

Dále je společnost členem ITA-AITES, členem České společnosti pro bezvýkopové technologie a členem Evropské georadarové asociace.

Více na http://www.inset.com/

Prezentace firmy Inset