EKOSTAV

Program služeb

Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí; ražení a vyzdívání štol, hloubení šachtic, kladení potrubí.
Projekční činnost pro obor inženýrského stavitelství.
Realizace staveb pro obchod a služby a staveb pro bydlení; půdní vestavby, renovace, obnova stavebních památek.
Úprava parků a veřejných prostranství, realizace staveb zahradní architektury, pokládání zámkové dlažby.

Více na http://www.ekostav2000.cz