doc. Ing.
Vojtasík Karel, CSc.
(+420) 597 321 947
karel.vojtasik@vsb.cz
Odborný lektor
C 309/1
VZDĚLÁNÍ:

1973 – 1978 Vysoká škola báňská Ostrava, hornicko-geologická fakulta (Ing.)
1980 – 1982 Universita Palackého Olomouc, čtyř semestrální postgraduální studium vysokoškolské pedagogiky
1984 – 1989 Vysoká škola báňská Otrava, doktorské studium (CSc.)
1999 VŠB-TU Ostrava, FAST, habilitace v oboru „Hornická geotechnika a podzemní stavitelství“ (doc.)
 

PRAXE:

1978 – dosud  VŠB-TU Ostrava
– asistent pro vědu výzkum
– odborný asistent (1991)
– docent (1999)
 

PROFIL:

Geotechnika
Geotechnické stavby & Geotechnické konstrukce
Úprava vlastností hornin a zemin