Ing.
Veselý Marek
Odborný pracovník

Odborník z praxe pracující ve firmě Metrostav a.s.