Ing.
Stolárik Martin, Ph.D.
(+420) 597 321 928
martin.stolarik@vsb.cz
Odborný lektor
C 315
Zaměstnání:

Odborný asistent, Fakulta stavební, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Vzdělání:

1995 – 1998   Gymnázium se všeobecným zaměřením, Havířov

1998 – 1999   Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek – Místek (ukončeno Všeobecnou státní zkouškou z německého jazyka)

1999 – 2005   Stavební fakulta, VŠB-TU Ostrava; magisterský studijní obor Geotechnika a podzemní stavby, téma diplomové práce „Stabilitní posouzení způsobu zajišťování starých důlních děl v OKR“.

2005 – 2008   Stavební fakulta, VŠB-TU Ostrava; prezenční doktorské studium obor Geotechnika, téma disertační práce „Studium seizmických projevů v okolí ražby mělkých podzemních děl“.

2008 – 2012   Stavební fakulta, VŠB-TU Ostrava; Kombinované doktorské studium obor Geotechnika (Státní doktorská zkouška – 9/2010, obhajoba Disertační práce na téma „Studium seizmických projevů v okolí ražby mělkých podzemních děl“).

Odborná praxe:

2005 – dosud   Účast na experimentálních měřeních na kolektoru Centrum Ostrava, tunelu Slivenec Praha, tunelu Jablunkov, tunelech IV. železničního koridoru, lokalitě Čistá Důl Jeroným, jiná měření technické seizmicity.

Pedagogická praxe:

2005 – dosud   Výuka předmětů „Mechanika hornin a zemin“, „Zakládání staveb“ a „Trhací práce a rozpojování hornin“ na Stavební fakultě, VŠB-TU Ostrava v rámci doktorského studia a následně v rámci zaměstnaneckého poměru.

Odborné zaměření:
  • problematika podzemních liniových staveb
  • problematika geomechanického a geotechnického monitoringu (především technické seizmicity)
  • problematika trhacích prací
  • problematika matematického modelování (Plaxis 2D, Midas GTS)
Jazykové znalosti:
  • němčina (Všeobecná státní zkouška)
  • angličtina
Jiné:
  • Člen rady ČAAG (Česká asociage geofyziků)