doc. Ing.
Rozsypal Alexandr, CSc.
Odborný pracovník

Odborník z praxe pracující ve firmě ARCADIS Geotechnika a.s.