doc. RNDr.
Hrubešová Eva, Ph.D.
(+420) 597 321 373
eva.hrubesova@vsb.cz
Projektový manažer
C 309/2
VZDĚLÁNÍ:

2006 – Habilitace – obor Geotechnické a podzemní stavitelství (FAST VŠB- TU Ostrava)
1999 – Ph.D. – obor Horninové inženýrství (FAST VŠB- TU Ostrava)- 1999
1980-1985 – Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc, obor matematická analýza (RNDr.)

PROFESNÍ PRAXE:

1985-1991 – vědecko-výzkumný pracovník katedry geotechniky a výstavby dolů, HGF VŠB-TUO
od roku 1992 – pedagogický pracovník HGF(1992-1997) a FAST VŠB-TUO