Ing.
Cyroň David
Odborný pracovník

Odborník z praxe pracující ve firmě Metrostav a.s.